Turism

Misiunea domeniului de formare profesională Călătorie, turism și agrement este să formeze personalități integre și să dezvolte competențe profesionale în domeniul serviciilor, pentru a satisface cerințele actuale și de perspectivă ale pieței naționale și internaționale de forță de muncă în domeniul turismului.

Pentru formarea specialiștilor din acest domeniu de formare profesională, instituția are misiunea de realizare a unor cerințe:

 • Să creeze un mediu de învățare autentic, apropiat de mediul real și relevant intereselor persoanei pentru formarea competențelor profesionale în domeniu;
 • Să îmbine conținuturile teoretice și activitățile practice, să ofere studii de calitate, să desfășoare stagii de practică pentru formarea, dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale ale absolventului;
 • Să alterneze tehnici și metode de învățare/ evaluare, centrate pe elev, menite să dezvolte spiritul de inițiativă și de creativitate al absolventului.

Disciplinele fundamentale și de specialitate:

 • Patrimoniul turistic național
 • Marketingul turistic
 • Deontologia profesională
 • Tehnica de ghid
 • Geografia turismului
 • Tehnologia serviciilor hoteliere
 • Turismul rural
 • Limba străină aplicată în turism
 • Turismul internațional
 • Business- planul
 • Gestiunea agenției de turism
 • Turismul religios
 • Serviciile de alimentație în turism
 • Bazele legislației în turism