Servicii administrative și de secretariat

Specialitate ”Servicii administrative și de secretariat” a apărut din necesitate integrării mijloacelor și tehnicilor muncii administrative și de birou cu tehnicile informaționale de comunicare și de prelucrare automatizată a datelor, urmarînd creșterea performanței și calității muncii de secretariat și de birou în toate domeniile de activtate.

Un asistent- manager bine organizat și competent facilitează munca managerului prin următoarele:

 • Degrevează managerul de o serie de acțiuni, pur administrative, contribuind astfel, la utilizarea rațională a timpului de lucru de care el dispune.
 • Creează condiții preliminare pentru realizarea de către manager a unor contacte operative cu persoane din interiorul și exteriorul organizației.
 • Asigura vehicularea corespunzătoare a informațiilor la nivelul conducerii instituției.

Principalile funcții care revin asistentului- manager sunt următoarele: prelucrarea informațiilor, documentarea, reprezentarea instituției, funcția de filtru și legătură pentru solicitări de contact cu conducerea, asistarea directă a managementului.

Disciplinele fundamentale și de specialitate:

 • Teoria generală a dreptului
 • Birotică
 • Drept constituțional
 • Elemente de sociologie
 • Administrația publică
 • Corespondența administrativă și arhivă
 • Deontologia funcționarului public
 • Dactilografie computerizată
 • Drept administrativ
 • Dreptul afacerilor