Acte admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații depun la Comisia de admitere dosarul cu următoarele acte:
  1. Cererea de înscriere la concurs, conform modelului aprobat de MECC;
  2. Certificatul de naștere/ buletinul de identitate (copie);
  3. Actul de studii în original+ copie;
  4. Fotografii 3×4, color;