Administrarea aplicațiilor Web

Un loc important în cadrul domeniul TIC este ocupat de tehnologii Web, un domeniu vast și în continuă schimbare, care influențează viitorul economic mondial. Orice afacere pe Internet începe cu realizarea unui site Web. Din acest motiv, calificarea tehnician de site- uri Web va fi tot mai mult cerută pe piața muncii.

Principale funcții îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii și a echipei subordonate, planificarea și dezvoltarea aplicației Web, întocmirea de documente specifice, asigurarea calității lucrărilor executate de el sau de echipa subordonată, realizarea programului de menținere a funcționalității echipamentelor.

Disciplinele fundamentale și de specialitate:

 • Programarea calculatorului
 • Administrarea rețelelor de calculatore
 • Asistența pentru baze de date
 • Planificarea aplicațiilor Web
 • Asistența pentru crearea site- urilor Web
 • Dezvoltarea animațiilor Web
 • Asistența în managementul proiectelor software
 • Procesarea imaginilor
 • Asistența pentru programarea vizuală
 • Testarea aplicațiilor Web
 • Utilizarea sistemelor de operare în rețea
 • Asamblarea și depanarea calculatorului personal
 • Etica profesională
 • Bazele legislației în domeniu
 • Psihologia social- economică
 • Bazele antreprenoriatului