Prezentarea generală

Sloganul Colegiului este ”De la calitatea studiilor – la calitatea vieții”

Colegiul Internațional de Administrare și Business a fost fondat în anul 2004, desfășurându-și activitatea în sistemul de învăţământ profesional tehnic.

În perioada sa de activitate Colegiu au absolvit peste o mie de specialişti.

CIAB face parte din cadrul sistemului european de credite transferabile şi la moment oferă programe de formare profesionale 101510 Turism, 4110 Contabilitate, 41310 Planificarea și administrarea afacerilor, 61210 Administrarea aplicațiilor Web și 41510 Servicii Administrative și de secretariat.

În anul 2017 și 2021 programele de studii au fost evaluate de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (Certificat de evaluare externă a calității nr. 000245 și 0084-21).

Colegiul dispune de o bază materială necesară pentru buna desfășurare a procesului didactic. Suprafața blocului de studii este 1305 m2, cu săli de studii pentru 600 locuri, sală de lectură, bibliotecă, săli de calculatoare, sală de conferință, laboratoare și cantină. Spațiile educaționale corespund cerințelor programelor de formare profesională.

Stagiile de practică se realizează în cadrul unitățiilor economice cu performanțe în domeniul respectiv: întreprinderi, organizații, companii. Colegiul semnează un contract privind efectuarea stagiilor de practică cu bazele de practică, unde elevii au ca scop consolidarea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul programului de formare profesională.

Deasemenea elevii Colegiului pot beneficia de mobilitatea academică cu diferite instituții din țară.