Condiții de înmatriculare

 


Media de concurs (MC) se calculează până la sutimi, după formula:

MC= 0,6 MNDP+ 0,4 MNEA
MNEA- media notelor la examenele de absolvire;
MNDP- media notelor generale la disciplinele de profi
Disciplinele de profil la programul de formare profesională Turism: Limba de instruire, Limba străină, Istoria românilor și universală, Geografia.

Disciplinele de profil la programul de formare profesională Contabilitate: Limba de instruire, Limba străină, Matematica, Istoria românilor și universală.


Disciplinele de profil la programul de formare profesională Planificarea și administrarea afacerilor: Limba de instruire, Limba străină I, Istoria românilor și universală, Matematica.

Disciplinele de profil la programul de formare profesională Administrarea aplicațiilor Web: Limba de instruire, Limba străină I, Matematica, Informatica.

Disciplinele de profil la programul de formare profesională Servicii administrative și de secretariat: Limba de instruire, Limba străină I, Istoria românilor și universală, Matematica.