Planificarea și administrarea afacerilor

Misiunea domeniului este de a pregăti specialiști pentru activități ce țin de inițierea unei afaceri proprii și gestionarea acesteia în cadrul Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, precum și conducerea unor subdiviziuni din cadrul organizațiilor. Domeniul presupune, de asemenea, formarea unei personalități integre, cu competențe profesionale dezvoltate pentru a-i facilita accesul pe piața muncii prin:

 • Cunoașterea fundamentelor economiei de piață, bazelor teoretice ale administrării afacerilor, tehnologiilor informaționale în comunicare, finanțelor întreprinderii, metodelor și tehnicilor fiscale, analizei activității economico- financiare;
 • Cunoașterea sistemului de planificare, organizare și coordonare a afacerilor mici și mijlocii;
 • Implementarea metodelor și mecanismelor moderne în domeniul gestionării afacerilor;
 • Valorificarea oportunităților de creștere personală și profesională prin inițierea și administrarea propriei afaceri.

Disciplinele fundamentale și de specialitate:

 • Finanțele întreprinderii
 • Marketingul micilor afaceri
 • Managementul proiectelor
 • Managementul resurselor umane
 • Fiscalitate
 • Strategii investiționale
 • Managementul calității
 • Riscuri în afaceri economice
 • Planificarea operațională
 • Tehnici de negociere
 • Studii de piață
 • Tehnici promoționale
 • Leadership- ul în organizațiile de afaceri