Conferința științifico- practică online ”Pro Business Together”

Pe dața de 22.11.2022 a fost organizată Conferința științifico- practică online pentru elevi și cadre didactice din învățământul profesional tehnic ”Pro Business Together: Tendințe, Provocări, Soluții. Din partea Colegiului au participat Lașcu Tatiana, profesoara disciplinelor economice , grad didactic II, și Ceborari Victoria, eleva anului II, grupa PT- 212, cu articol “Digitalizarea afacerilor- un salt în contextul depășirii crizei pandemice”.