Contabilitatea

Misiunea domeniului Contabilitate și impozite este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă prin:

 • Cunoașterea fundamentelor economiei de piață, bazelor teoretice ale contabilității, fiscalității, auditului, analizei activității economico- financiare;
 • Familiarizarea cu principiile generale de funcționare a proceselor economice în entități;
 • Cunoașterea particularităților de organizare a contabilității la entități cu diferite forme de proprietate, bazele reglementării legislative a activității acestora;
 • Cunoașterea organizării contabilității consumurilor, modului de includere a acestora în costul de producție, metodelor de calculare a costului de producție;
 • Folosirea deprinderilor specifice de sistematizare și de generalizare a informației economice.

Disciplinele fundamentale și de specialitate:

 • Teoria economică
 • Finanțe
 • Fiscalitate
 • Statistica
 • Contabilitatea financiară
 • Contabilitatea de gestiune
 • Analiza gestionară
 • Audit
 • Analiza rapoartelor financiare
 • Contabilitatea bancară
 • Control de gestiune
 • Contabilitatea internațională
 • Dreptul afacerilor
 • Etica profesională
 • Limba străină de afaceri