Certificat de acreditare a programului de formare profesională 101510 Turism (nivelul 4 ISCED)

În baza deciziei Consiliului de conducere al ANACEC, Instituția de Învățământ „COLEGIUL INTERNAȚIONAL DE ADMINISTRARE ȘI BUSINESS” a primit certificatul de acreditare a programului de formare profesională 101510 Turism (nivelul 4 ISCED), forma de învățământ cu frecvență, pentru o perioadă de 5 ani.