Anunț!!!

În anul  de studii  2021-2022, în  Colegiul  Internațional  de Administrare  și Business, se deschid noi specialități la următoarele Programe de Formare Profesională:

  1.  „Servicii administrative și de secretariat”- calificarea Asistent manager
  2.  „ Administrarea aplicațiilor Web”- calificarea Tehnician de site- uri Web
  3.  „ Planificarea și administrarea afacerilor” calificarea  Tehnician planificare în domeniul  afacerilor.