Condiții de înmatriculare

Media de concurs (MC) se calculează până la sutimi, după formula:
MC= 0,6 MNDP+ 0,4 MNEA
MNEA- media notelor la examenele de absolvire;
MNDP- media notelor generale la disciplinele de profi
Disciplinele de profil la programul de formare profesională Turism: Limba de instruire, Limba străină, Istoria românilor și universală, Geografia.
Disciplinele de profil la programul de formare profesională Contabilitate: Limba de instruire, Limba străină, Matematica, Istoria românilor și universală.