(022) 54-96-95, (022) 54-93-47

ciab@list.ru

Turismul- cel mai dinamic sector al economiei

Turismul este o activitate de perspectivă, iar specialiştii din acest domeniu au mari avantaje manageriale.

Pe parcursul studiilor la specialitatea Turism elevii vor acumula competenţe în aplicarea tehnicilor în elaborarea şi promovarea produsului turistic, aplicarea metodelor de analiză a activităţii întreprinderilor din industria turismului şi în procesul de valorificare a resurselor turistice.
Specialistul în turism, reprezintă o figură cu un spirit activ, trebuie să cunoască munca de a organiza, analiza şi controla activitatea întreprinderilor turistice şi de agrement. Disciplinele care vor fi studiate pentru căpătarea competenţelor profesionale sunt:

Business- planul,
Fundamentele activităţii turistice,
Patrimoniul turistic naţional,
Managementul,
Economia turismului,
Legislaţia vamală,
Bazele contabilităţii,
Limba străină aplicată în turism,
Sistemele de calcul în turism, etc.

Oportunităţile de angajare în câmpul muncii.
Domeniul de activitate este variat, dar predominant concentrat în structuri economice, culturale, sociale, ce vizează întreprinderile hoteliere de restauraţie, de agrement şi turistice.
Specialistul va putea activa în agenţiile de turism, asociaţiile profesionale şi în organizaţiile nonguvernamentale din turism, la întreprinderile de alimentaţie publică şi în hoteluri, centre de business, reprezentanţe turistice internaţionale, servicii de publicitate, întreprinderi de prestaţii a serviciilor etc.

Durata studiilor pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale (9 clase) este de 4 ani.

Pentru elevii ce-au fost înmatriculaţi în colegiu în baza studiilor gimnaziale planul de studii la primii III ani de instruire prevede în paralel cu studierea disciplilor de specialitate şi a disciplinelor liceale, conform profilului uman.

La finele anului III de studii această categorie de elevi, pot să se înscrie la dorinţă în lista candidaţilor pentru susţinerea examenelor de Bacalaureat.

La anul IV, planul de studii prevede studierea numai a disciplinilor de specialitate.

Studiile colegiale finalizează cu susţinerea examenelor de absolvire (de Stat) şi susţinerea tezei de licenţă.

Diploma de colegiu oferă deţinătorului dreptul de a se angaja în cîmpul muncii şi în paralel să-şi aprofundeze cunoştinţele la facultăţile universitare.