(022) 54-96-95, (022) 54-93-47

ciab@list.ru

Despre Colegiu

Colegiul Internaţional de Administrare şi Business este o instituţie de învăţământ privată nonprofit, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat în anul 2004. În anul 2017 Colegiul a depus cerere de evaluare externă a calităţii în vederea acreditării programelor de studii organizate în cadrul instituţiei. În anul 2018, conform derciziei Consiliului de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare, programele de formare profesională „Turism” şi „Contabilitate” au fost acreditate.

Instituţia este o persoană juridică, cu structură proprie, ce dispune de fonduri mobile şi imobile cu drept de gestiune operativă internă, de personal didactic şi administrativ, de ştampilă şi antet propriu şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova din 29.07.1994 şi Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014. În cadrul Colegiului Internaţional de Administrare şi Business, studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile.

La moment, în structura Colegiului se numără 3 catedre: Catedra de Turism, Catedra de Contabilitate, Catedra de Istorie şi ştiinţe socio- umane.

Colegiul face parte din cadrul sistemului de învăţământ profesional tehnic şi oferă programe în domeniul 1015 Călătorie, turism şi agrement la nivelul IV al ISCED, şi în domeniul 411 Contabilitate şi impozite la nivelul IV al ISCED.

Misiunea domeniului de formare profesională 1015 Călătorie, turism şi agrement este să formeze personalităţi integre şi să dezvolte competenţe profesionale în domeniul serviciilor, pentru a satisface cerinţele actuale şi de perspectivă ale pieţei naţionale şi internaţionale de forţă de muncă în domeniul turismului. Absolvenţii acestui domeniu de formare profesională pot ocupa posturi în cadrul entităţilor publice sau private, ce corespund nivelului IV ISCED.

Misiunea domeniului de formare profesională 411. Contabilitate şi impozite este formarea unei personalităţi integre şi dezvoltarea competenţelor profesionale, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei forţei de muncă. Absolvenţii acestui domeniu de formare profesională pot activa la entităţi de stat sau private în compartimentul financiar- contabil, în calitate de contabil, contabil- coordonator, şef adjunct secţie sau departament.

 

SLOGANUL COLEGIULUI ESTE „De la calitatea studiilor- la calitatea vieţii”

 

Studiile se desfăşoară în limba română şi în limba rusă