(022) 54-96-95, (022) 54-93-47

ciab@list.ru

Contabilitatea – specialitatea mereu solicitată

Specialitatea de Contabil, este una din puţinele specialităţi, care indiferent de progresul tehnico-ştiinţific, de modernizarea întreprinderilor, rămîne necesară pentru o activitate prosperă a oricărei companii şi organizaţii.

Competenţele şi abilităţile dobândite la specialitatea Contabilitate asigură absolvenţilor oportunităţi de carieră compatibile cu profesia de Contabil în toate tipurile de firme şi instituţiile din ţară în funcţiile de contabil, auditor, economist etc.

Disciplinele care vor fi studiate pentru căpătarea competenţelor profesionale sunt:

Teoria economică,

Finanţe,

Contabilitate bancară,

Contabilitate financiară,

Economia aplicată,

Analiza gestionară,

Contabilitate fiscală, etc.

Durata studiilor pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale (9 clase) este de 4 ani.
Pentru elevii ce-au fost înmatriculaţi în colegiu în baza studiilor gimnaziale planul de studii la primii III ani de instruire prevede în paralel cu studierea disciplilor de specialitate şi a disciplinelor liceale, conform profilului real.
La finele anului III de studii această categorie de elevi, pot să se înscrie la dorinţă în lista candidaţilor pentru susţinerea examenelor de Bacalaureat.
La anul IV, planul de studii prevede studierea numai a disciplinilor de specialitate.
Studiile colegiale finalizează cu susţinerea examenelor de absolvire (de Stat) şi susţinerea tezei de licenţă.
Diploma de colegiu oferă deţinătorului dreptul de a se angaja în cîmpul muncii şi în paralel să-şi aprofundeze cunoştinţele la facultăţile universitare.