(022) 54-96-95, (022) 54-93-47

ciab@list.ru

Condiţii de înmatriculare

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii.

Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil:

-         Turism: limba de instruire, limba străină, matematica şi istoria

-         Contabilitate: limba de instruire, limba străină, matematica şi informatica

 

La cerere de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:

 

-  Actul de studii (certificat de studii gimnaziale) in original şi xerocopie

-  Buletinul de identitate sau certificatul de naştere (xerocopie),

-  4 fotografii color 3x4

-  Certificatulul medical tip №  086- E sau 086-U, eliberat în anul admiterii

-  Copia adeverinţei de premilitar sau a livretului militar  pentru baieţi;

Înscrierea la concursul pentru cota de 15% categoria:

a) copii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statul de copil orfan

b) copii invalizi de gradul I şi II

c) copii cu deficienţe fizice şi senzoriale

d) copii ai căror ambii părinţi sînt invalizi

e) copii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl

f) copii din familiile cu trei şi mai mulţi copii

g) absolvenţi ai şcolilor din localităţile de est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

h) copii ai ţiganilor

i) tineri care au îndeplinit serviciul militar în termen

Admiterea se efecturază în baza mediei de concurs.

 

Programul comisiei de admitere

  • Luni-Vineri: 09:00-16:00;
  • Sâmbăta: zi de odihnă;
  • Duminică: zi de odihnă.